KEM DƯỠNG ẨM HAZELINE YẾN MẠCH – DÂU TẰM CHAI 230ML