Xem cách thêm mã thủ công trên Shopee tại đây.

MÃ GIẢM GIÁ

Open this in UX Builder to add and edit content